Back

ⓘ បាកាណ. កាលដើមឡើង ប៉មកណ្តាលជាកំពូលហៅថាបាកាណនៅចំហទៅទិសទាំងបូន ហើយប្រហែលជាមានតម្កល់បដិមាព្រះនរាយណ៍។ ក្រោយមក ពេលដែលប្រាសាទអង្គរវត្តបានក្លាយទៅជាបូជនីយដ្ឋានព្រះពុទ្ធស ..
                                     

ⓘ បាកាណ

កាលដើមឡើង ប៉មកណ្តាលជាកំពូលហៅថាបាកាណនៅចំហទៅទិសទាំងបូន ហើយប្រហែលជាមានតម្កល់បដិមាព្រះនរាយណ៍។ ក្រោយមក ពេលដែលប្រាសាទអង្គរវត្តបានក្លាយទៅជាបូជនីយដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយមានកិត្តិយសខ្ចរខ្ចាយខ្លាំង ពោលគឺចាប់ពីសតវត្សទី១៦ គេបានផ្ទប់ទ្វារទាំងបួននោះ ដោយជញ្ចាំងថ្ម ហើយសាងព្រះពុទ្ធរូបទ្រង់ឈរនៅគ្រប់ទិស។ ដោយយកសិលាចារឹកសម័យកណ្តាលមកពិនិត្យល្អិតល្អន់ទៅ អ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះយល់ថា ប្រហែលជាព្រះបាទសត្ថា ដែលបានផ្ទប់ជញ្ជាំង ហើយឆ្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបនោះ។ នៅពេលគេបើកជញ្ជាំងខាងត្បូងនៃប៉មកណ្តាលនេះ គេប្រទះឃើញលើផ្ទៃដីខាងលើនូវវត្ថុបុរាណខ្លះៗលាយឡំគ្នា។ ក្នុងចំណោមនោះមានវត្ថុពីរដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេស៖

  • ព្រះពុទ្ធរូបប្រក់នាគមួយព្រះអង្គ ដែលសព្វថ្ងៃតម្កល់នៅលើជាន់បាកាណនេះដដែល ថេវខាងកើត កៀនច្រកទ្វារកណ្តាល។
  • អាងថ្មមួយខ្វះគម្រប ដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងអាងមួយទៀតមានគម្របហើយដែរឃើញមាននៅបន្ទាយសម្រែ។ អ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះយល់ឃើញថាអាងប្រភេទនេះជាម្ឈូស ឬកោដ្ឋដាក់សពដែលបញ្ឈជង្គង់ឡើងលើ ក្នុងឥរិយាបថដូចនៅក្នុងផ្ទៃម្តាយ។
                                     
  • ស ល ច រ កប រ ស ទអង គរវត ត K - ល ខ សម យកណ ត លត រង រ ត ប ក ណ របស សម ត ចព រ រ ជម ត មហ ក យ ណវត ត ស រ ស ជ ត ត ឧត តមជ ត ក សត រ យ ជ ព រ មហ ឧប ស ក ថ ល ងថ
  • ន ល រ ងជ ងទ ម នស ល ច រ កប ផ ទ ងគ ល ខ K. ល ខK. ល ខK. ច ណ កន ស ថ ន ប ក ណ ម នស ល ច រ ក ផ ទ ងច ល ខK. ន រ តព រ ព ន ម ន ផ ទ ងច ល ខK. ល ខK
  • រ ណវ ងជ ងគ ក ន ងច ណ មស ព នប រ ណច ន ន ល ដងផ ល វប រ ណព រ ជធ ន អង គរទ ប ក ណ ប ក ណ ព រ ខ នក ពង ស វ យ ស ព នន ម នប រវ ង ម ត រ ទទ ង ម ត រ ន ងម នរន ធត រដ វច ន ន
  • ន ងវ ច ត រស ល ប ដ លម នគ ន ន ក គម រ ងក រជ សជ លប រ ស ទចត ម ខន ក រ មប រ ស ទ ប ក ណ ន ប នប កក រដ ឋ នក លព ថ ង ទ ខ ម ន ឆ ន ដ យអ នកជ ន ញប នក យច ញ
  • ថ ង ទ ខ កក កដ ឆ ន ប រ ស ទព រ ខ នក ពង ស វ យ អ នកស រ កហ ថ ប រ ស ទ ប ក ណ ដ លម នទ ត ងស ថ តន ភ ម ត ស ង ឃ រណស រ ស ស រ កសង គមថ ម
  • ខ ត តអ ងទង ទ ក រ ងប ងកក ក រ ងទ ពមហ នគរ ខ ត តវ ច ត រ ខ ត តជ យន ថ ខ ត ត ក ណ ច ណ ប រ ខ ត តលវប រ លពប រ ខ ត តនគរន យក ខ ត តនគរបឋម ខ ត តនន ទប រ ខ ត តបឋមធ ន

Users also searched:

...

វិសមភាពនៃសំណង់ប្រាសាទក្នុង.

ស្ពានបុរាណចំនួន២៣លើដងផ្លូវបុរាណពី​អង្គរទៅបាកាណ ព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ. អស្ចារ្យណាស់! ព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំ. មួយអង្គនៅរួតបាកាណ កំពូលប្រាសាទអង្គរ​វត្ត នៅទិសខាងត្បូងនៃរួតបាកាណ.


...