Back

ⓘ នាង តេង. នាង តឹងលិជីង ដែលជាតារាចម្រៀងតៃវ៉ាន់ល្បីល្បាញនៅតំបន់អាស៊ី នាងជាតារាអាស៊ីនិងជាព្រះមហាក្សត្រិយានីតន្ត្រីប៉ុបអាស៊ី។ នាងបានច្រៀងបទចម្រៀងរបស់ប្រទេសចិន បទចម្រ ..
                                     

ⓘ នាង តេង

នាង តឹងលិជីង ដែលជាតារាចម្រៀងតៃវ៉ាន់ល្បីល្បាញនៅតំបន់អាស៊ី នាងជាតារាអាស៊ីនិងជាព្រះមហាក្សត្រិយានីតន្ត្រីប៉ុបអាស៊ី។ នាងបានច្រៀងបទចម្រៀងរបស់ប្រទេសចិន បទចម្រៀងជប៉ុន បទចម្រៀងឥណ្ឌូនេស៊ី បទចម្រៀងចិនកាតាំង បទចម្រៀងតៃវ៉ាន់និងបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេស។ នាងបានកើតនៅថ្ងៃទី 29 មករាឆ្នាំ 1953 នៅកោះតៃវ៉ាន់។ ក្នុងឆ្នាំ 1967 នាងបានចេញអាល់ប៊ុមដំបូងរបស់នាងនៅតៃវ៉ាន់។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1970 នាងទទួលបានការពេញនិយមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ក្នុងឆ្នាំ 1974 នាងបានចេញផ្សាយអាល់ប៊ុមជាភាសាជប៉ុនដំបូងរបស់នាងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ បទចម្រៀងរបស់នាងមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ដូចជាតៃវ៉ាន់ ហុងកុង ចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើង ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃនិងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតមានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់ជាង 1 ពាន់លាននាក់។ សូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី 8 ខែឧសភាឆ្នាំ 1995 នាងបានស្លាប់នៅឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃនិងមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះគឺជំងឺហឺត។ នៅលើឧសភា 28, ឆ្នាំ 1995 នេះរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យសពធំសម្រាប់នាងដើម្បីរំលឹកដល់តារាចម្រៀងធំបំផុតរបស់តៃវ៉ាន់។

                                     
  • ផ អ ល រត ប រស ច ទ ទ ង ខ ល ង ទ ទ រយ ធន ម ន រត ធ ល ក ទ កណ ដ ល ស ក ត ង ត ង ត ម ន ក ឯង តស ដ ខ ល ន បណ ដ រ ម ន ឲ យ ស ក ច ប ខ ល ន ប ន ទទ ល ខណ ន ម ន ព រ រ ជ
  • ស រ ស រ យគ រ ន ងរ បរ ប អ ព ព រ អ ទ ទ ពដ លជ ស ដ ចន ចក រវ ល ដ លខ ម រប រ ណហ ថ កម រ ត ង ជគត ដ លប នតម កល ន ប រ ស ទន ប ន ត ប យ ង ន យ យ អ ព ត មប ប រ ង ព រ ង ន ទ ន វ ញ ន
  • ន វ រ ប ទជយវម មទ ព រ ម ត ន ព រ ន ងស ង ខរមហ ទ វ ព រ ន ង ឝ រ ន ទ រភ ប ឝ វរច ឌ ព រ អគ គមហ ស ន វ រ ប ទ កម រ ត ង អញឝ រ ឝ រ ន ទ រវម មទ វ ព រ អគ គមហ ស ម នស គ ល ឈ ម
  • ន ង ក លស ដងម ស ម យ ឡ ងទ ស ទ ធត ហ ប ត ង ម រ ត ង ឬ អ ត ង អ ដ ង? អ នក ដ ល ម ន ក លស ដងប រ ក ហ ថ ស ល ត ទ ស រ ស ឋ ន
  • ស មជ យបង តត ទ ព រន ប រ ស ទស ព នទ រ ង ស មជ យបង តត ទ ព រន ប រ ស ទស ម ន ត ង ស មជ យបង តត ទ ព រន ប រ ស ទស រឡ ស មជ យបង តត ទ ព រន ប រ ស ទស វ យព រ ហ មណ
  • រដ ឋល ខ ធ ក រ មហ ផ ធ ឯកឧត ដម ប ល ល ម រដ ឋល ខ ធ ក រ មហ ផ ធ ឯកឧត ដម ត ង ស វង ស រដ ឋល ខ ធ ក រ មហ ផ ធ ឯកឧត ដម ឌ ល គ ន រដ ឋល ខ ធ ក រ មហ ផ ធ

Users also searched:

...

តេង ស៊ាវពីង – ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍.

បានកោះហៅ កញ្ញា តេង ស៊ីណាត និងកញ្ញា តេង ជំនាញដែល ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំមាន. ការតែងសេចក្ដីបែបពន្យល់​ ងើយស្កក. ជារឿយៗតេងសា្ពេយសំណាញ់ទៅបង់ក្នុងបេាយ នាង សាយ រតនា កូនសេីរបស់ោក សាយ សន. មិនធម្មតា ទោះបាត់មុខ តែ តេង. ២ ឯកឧត្តម តេង សាវង្ស. ៣ ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹម​លេខ ៣ ក្រសួងការពារជាតិ. ១ ឯកឧត្តម នាង ផាត. តេង លក្ខិណា នឹងវិលរកការសម្តែងវិញ. វិបត្តិ CWCC នាង​ខ្ញុំតេង​តេ​ដក់​ជាប់​​នូវ​ នាងកាន់​តេមាន​ភាព​រឹង​មាំ​ផ្នេក​. ព្រឹត្តិការណ៍ – ទំព័រ 974 – រដ្ឋបាល. រវាងលោក ស៊ី ជិនពីង និងលោក តេង ស៊ាវពីង សង្ឃ លួន សូវ៉ាត ចោទកូនស្រីរបស់នាង សោម.


...