Back

ⓘ សារជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស BBC. សារជីវកម្មផ្សព្វភ្សាយរបស់ចក្រភពអង្លេស់ សារជិវកម្មផ្សព្វភ្សាយរបស់ចក្រភពអង្គេសដែលត្រូវបានគេហៅថា​ BBCប៊ីប៊ីស៊ីដ ..
សារជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស(BBC)
                                     

ⓘ សារជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស(BBC)

សារជីវកម្មផ្សព្វភ្សាយរបស់ចក្រភពអង្លេស់

សារជិវកម្មផ្សព្វភ្សាយរបស់ចក្រភពអង្គេសដែលត្រូវបានគេហៅថា​ BBCប៊ីប៊ីស៊ីដែលជាអក្សរកាត់របស់ The British Broadcasting Corporation បណ្តាញទូរទស្សន៏ របស់អង់គ្លេស។ BBC ជាបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយធំជាងគេបង្អស់ នៅលើពិភពលោក។ BBC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩២២ មានឈ្មោះជា ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយរបស់អង់គ្លេសThe British Broadcasting Company Ltd ដោយ John Reith។BBC ឬក៏ British Broadcasting Corporation គឺជាអង្គការ UK ។ វាផ្សាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ និងប្រទេសដ៏ទៃទៀត ដោយផ្សាយតា ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ និងអ៊ិនធីណែត។ BBC តែងតែរៀបចំកម្មវិធីលក់ នៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ លើពិភពលោក។ការរៀបចំគឺ ដំណើរការដោយក្រុមទាំង១២ នៃអភិបាលខេត្ត ដែរធ្លាប់បានឲ្យការងារដោយQueen ក្នុងការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋមន្រ្តី។ គណៈ ដែលអភិបាន កំណត់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រង់ជំនូញរបស់BBC។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គ្រប់គ្រង់លើវិស័យសេជ្ជកិច្ចរបស់BBC។ការនាំមុខរបស់ក្រុមប្រឹក្សារ អ្នកគ្រប់គ្រង់ហៅថា ចាងហ្វាងទូទៅ។

                                     

1. ធម្មនុញ្ញBBC

BBC បានបងើ្កតឡើងនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃស្តេច ដែលអនុញ្ញតឲ្យ BBC ផ្សព្វផ្សាយ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ រដ្ឋភិបាលអង់គ្លេសបានសំលឹងមើលទៅធម្មនុញ្ញប្រសិន បើវាតំរូវឲ្យផ្លាស់ប្តូរ។អ្នកដ៏ទៃទៀតបានយល់ស្រប់ដែលធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ថា BBC គួរដែលមានឯករាជ្យពីអង្គការផ្សេងៗទៀត។ ក៏តែងតែនិយាយ តើ BBC គួរដែលធ្វើអី្វឲ្យមនុស្សនៅក្នុង Britain នៅសាធារណៈ។

                                     

2. ហរិញ្ញវត្ថុ និង ប្រាក់

ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗ និងផ្ទះនីមួយនៅក្នុងUK ដែលមានទូរទស្សន៍ ត្រូវតែបង់វិកាយប័ត្រទូរទស្សន៍។ ពីព្រោះ BBC ទទួលលុយបានពីវិកាយប័ត្រទូរទស្សន៍ទាំងនេះ។ បើវាមិនយកលុយពីក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកម្នាស់ហ៊ុន ដូច្នេះ BBC មិនអាចបំរើនូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការឡើយ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត វាគឺមិនអនុញ្ញតឲ្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេ។

BBC បានបន្លែមសេវាកម្មផ្ទេរលុយពិសេសោ: វិធីទី១ តាមរបៀបលក់កម្មវិធី ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូន។ វិធីផ្សេងទៀតលក់តាមវិទ្យុដោយម៉ាស៊ីនថតសម្លេង ឬស៊ីឌីCDs ដែលជាកម្មវិធីវិតទ្យុមួយដ៏ពិសេស និង វិឌីអូរ ឌីវិឌី គឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលល្អបំផុត។ វិធីដែលនឹងជាងគេធ្វើកម្មវិធីលក្ខណៈជា សៀវភៅដូចជាៈ ទស្សនាវដ្តីជាដើម អំពីវិទ្យាសាស្រ្ត និង ប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏យូរលូង។

                                     

3. ណែនាំពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ BBC

BBC តែងតែធ្វើការបោះពុម្ភផ្សាយតាម ទស្សនាវដ្តីសម្រាប់១អាទិត្រ ហៅថា ពេលវេលាវិទ្យុ​​​ Radio Time ។ កម្មវិធី BBC TV និង Radio នេះត្រូវបានគេចូលរួមស្តាប់ និងមើលស្ទើតែរៀងរាល់អាទិត្រនៅក្នុងកម្ពុជា។ ប៉ុន្តែនៅស.ត.ទី១៩៩០ វាត្រូវបានគេចាប់ផ្តើមសា្តប់កម្មវិធីនេះ ផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃទៀតនៅក្នុងអាណាចក្រកម្ពុជា ហើយពេលវេលាវិទ្យុគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទស្សនាវដ្តីនៅក្នុងព្រះរាជចណាចក្រកម្ពុជា។BBC ធ្លាប់បានរាយការណ៍នឹងបោះពុម្ភជារៀងរាល់ឆ្នាំ ណាមួយមនុស្សប្រាប់ អ្វីដែលវាកើតឡើងរួច និងតម្លៃលុយដែលធ្លាប់បានធ្វើនិងផ្ញើរ។ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់តវ៉ាអំពី អ្វីមួយដែលផ្សាយតាមវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៏ដោយ BBCប៊ីប៊ីស៊ីពួកគេអាចតវ៉ាបាន ដោយ BBC ទុតចិត្ត ឬដោយត្រង់ៗជាមួយគ្នា ។ រាជរដ្ឋាភិបាលគឺតំរូវអោយពេលវេលាទៀងទាត់ក្នុងការផ្សាយ។

                                     

4. ការរកឃើញ

ទីបញ្ជាការនៃ BBC គឺផ្ទះដែលជាកន្លែងផ្សាយតាមវិទ្យុ ឬទូទស្សន៏ក្នុង Portland នៃទីក្រុង London. BBC ក៏មានការរិយាល័យផ្សេងទៀតដែល ដូចជាៈ មជ្ឈមណ្ឌលទូទស្សន៏BBC នៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុង London ។ វាដូចជាទីក្រុងនៃប្រទេស Cardiff, Belfast, Glasgow, Birmingham, Manchester, Bristol, Southampton និង Newcastle upon Tyne។ ដូចជាជួលអ្នកការសែតនៅគ្រប់ទីកន្លែង អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ BBC ធ្វើការនៅប្រទេសជាច្រើន ដែលក្រូបលើផែនដី។ នេះមានន័យថា អ្នកធ្វើការរបស់ BBC ពេលខ្លះវាគឺធម្មតា ។ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សង្រ្គាមត្រជាក់ Alan johnston ដែលបានចាប់ពង្រត់ និងដាក់ជាឈ្លើយអស់ជាច្រើនខែនៅក្នុងGaza មុនពេលដោះលែងអោយមានសេរីភាព។

                                     

5. BBC iPlayer

អត្ថបទដើមចម្បង: BBC iPlayer នៅក្នុងចន្លោះខែតុលា2005 និង28 កុម្ភះ2006 BBC បានស្នើអោយហើយថាជាការបម្រើBBC iplayer ដែលនៅក្នុងវ៉ែបសាយ bb.co.uk។ វាត្រូវបានអនុញ្ញាត អោយប្រជាជនទទួលនូវ៧ថ្ងែចុងក្រោយនៃ TV radio របស់BBC ។អ្នកប្រើប្រាស់អាចមើលតាមរបៀបណាមួយក៏បាន ឫdownloadជាមួយ នឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ការdownloadនេះអាចបានជាមួយនឹងកម្មវីធីMcrosoft Windowaនៅក្នុងកុំព្យូទ័រតេប៉ុណ្នោះ។អ្នកបម្រើត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណះនៅថ្ងែ25 ខែធ្នូរ ឆ្នាំ2007។ ពាក្យស្លោករបស់BBC iplayerគឺ" Making the Unmissable Unmissable”